Etusivulle
Videoetäyhteys
Videoetäyhteys

Omassa kodissa asuu yhä turvallisemmin

Kotona asuville ikäihmisille ja vammaisille on tarjolla paljon erilaisia terveyttä ja hyvinvointia mittaavia ja edistämään pyrkiviä etä- ja mobiilisovelluksia, ja niiden määrä kasvaa koko ajan.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian laitteistojen, ohjelmistojen ja palvelujen skaala on laaja etähoivasta videopuheluihin ja lääkeannostelurobotteihin ja erilaisista sensoreista turvapalveluihin ja laajempiin hälytysjärjestelmiin.

Tämän päivän teknologia mahdollistaa monelle yhä turvallisemman asumisen omassa kodissa. Uusimmat älyteknologian ratkaisut helpottavat myös hyvinvointialueiden ammattilaisten työtä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma KATI uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Uusia teknologioita kehitetään yhdessä, pilotoidaan ja otetaan käyttöön sote-alueilla systemaattisesti ja kansallisesti koordinoidusti.

– On tärkeää, että esimerkiksi kotipalveluissa tehdään arviointi asiakkaan toimintakyvystä ja samalla siitä, minkälainen hänen teknologiatarpeensa on. Tärkeää on arvioida myös hänen kykynsä käyttää näitä teknologioita, erikoistutkija ja KATI-hankkeen ohjelmajohtaja Heidi Anttila sanoo.

Huomattavimmat kehitysaskeleet on nähtävissä erityisesti niissä teknologioissa, jotka on otettu käyttöön hyvinvointialueilla ja kotipalveluissa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee, että kaikista hyvinvointialueille tarjottavista teknologioista tehtäisiin terveysteknologian arviointi eli Digi HTA (health technology assessment). Arvioinneissa tiivistetään ja arvioidaan tutkimusnäyttöä lääkinnällisen ratkaisun hyödyistä, haitoista, kustannuksista ja kustannusvaikuttavuudesta muihin hoitovaihtoehtoihin verrattuna.

Digi HTA -arvioinneissa analysoidaan paitsi laitteen vaikuttavuus asiakkaan elämään yleensä, myös tietoturvallisuus- ja tietosuojakysymykset, unohtamatta myöskään yhdistettävyyttä hyvinvointialueen järjestelmiin.

Sensoreita etäkuntoutukseen

Videoetäyhteydet ovat yhä tärkeämmässä roolissa lääkärin vastaanotolla ja kuntoutuksessa. Heidi Anttila näkee etäyhteydenpidossa ja samalla etäkuntoutuksessa mahdollisuuksia myös kotiin asennettavissa sensoreissa. Sensori eli anturi välittää mittauksen tiedon eteenpäin mittarille tai automaatiojärjestelmälle. Esimerkiksi Nousuvahti-palvelun anturi tunnistaa vuoteessa olevan henkilön sydämen supistukset ja hengitysliikkeet.

KATI-ohjelmassa erilaisia teknologioita on testattu kuudella hyvinvointialueella. Paitsi, että teknologiat voivat olla isona apuna itse hoidossa, ne tuottavat hoidettavan toimintakyvystä ja tilanteesta myös tärkeää tietoa terveydenhoidon ammattilaisille.

– Tämän tiedon pitää päästä kulkemaan myös kotihoitoon. Ja silloin myös tietoturvan on oltava kunnossa, Anttila korostaa.
– Kansainvälinen standardointiliitto on kehittänyt terveyssovelluksille laatumerkin, jonka mukaisia arviointeja toivottavasti saadaan pikaisesti sovelluskauppoihin kuluttajien ulottuville, Anttila sanoo.

Yhtenä esimerkkinä lukuisista hyvinvointi- ja turvaratkaisuista on allaolevalla videolla Suvanto Care Oy:n Videopuhelu.

Myyntijohtaja Olli Göös kertoo videolla siitä, miten videoyhteys auttaa kotona asuvan ikäihmisen tai vammaisen kommunikoimaan vaivattomasti omaisten tai vaikka hoitohenkilöstön kanssa.

Teksti Timo Kiiski

Hyväksy markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Kommentoi

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).